Softwarerobots maken kostbare tijd vrij van verzekeringsadviseurs

Softwarerobots verbeteren de keten ziekenhuis/thuiszorg

Zakelijke ICT-dienstverlener verhoogt rendement door ICT-professionalisering

ICT-volwassenheid van letselschadebureau neemt toe

Zorgtransformatie met een digitaal zorgbedrijf

Blended care: de hulpverlening van morgen

Internetverzekeraar vernieuwt schadebehandeling

Nieuwe wijze van schade-afhandeling leidt tot verbetering collectieve inkoop

Zakelijke verzekeraar tackelt afhandeling complexe schades

Goed functionerende gebruikersvereniging zorgt voor tevreden klanten en succesvolle leverancier

Vergunningenverstrekker klaar voor nieuwe levensfase

Fabrikant van 3D-printers maakt stap naar zakelijke markt

Thuiszorgorganisatie ontlast wijkteams met slimme administratieve processen

Landelijke zorgorganisatie krijgt ontspoord ICT-project weer op de rails

Instelling voor ouderenzorg maakt eigen visie op zorgverlening waar

Schadeverzekeraar verbetert prestaties door invoering zelforganisatie