Software robots maken kostbare tijd vrij van verzekeringsadviseurs

Klantenservice krijgt handen vrij door inzet softwarerobots

Zakelijke ICT-dienstverlener verhoogt rendement door professionalisering in ICT

Letselschadebureau verhoogt rendement door professionalisering van inzet ICT

Thuiszorgorganisatie vergroot productiviteit door Virtuele Front Office

Hulpverlening rondom huiselijk geweld effectiever met Blended Learning

Internetverzekeraar halveert doorlooptijden en verdubbelt productiviteit

Nieuwe wijze van schade-afhandeling leidt tot verbetering collectieve inkoop

Zakelijke verzekeraar tackelt afhandeling complexe schades

Goed functionerende gebruikersvereniging zorgt voor tevreden klanten en succesvolle leverancier

Vergunningenverstrekker klaar voor nieuwe levensfase

Fabrikant van 3D-printers maakt stap naar zakelijke markt

Thuiszorgorganisatie ontlast wijkteams met slimme administratieve processen

Landelijke zorgorganisatie krijgt ontspoord ICT-project weer op de rails

Instelling voor ouderenzorg maakt eigen visie op zorgverlening waar

Schadeverzekeraar verbetert prestaties door invoering zelforganisatie