Kosteloos inzetten van onze expertise

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent voor ons: het kosteloos inzetten van onze expertise en vaardigheden voor maatschappelijke organisaties die dat nodig hebben. Dit doen wij bij onze klanten of organisaties in de regio waar BCE is gevestigd.

ONDERSTAAND ONZE MEEST RECENTE PROJECTEN

BCE & MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
BCE & MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN


Labyrint fiets voor Philadelphia

BCE maakt samen met Vereniging Gemeentebelang de aankoop mogelijk van een zogenaamde labyrintfiets.

Deze bijzondere fiets krijgt een plek op een woonlocatie voor mensen met een verstandelijke beperking van Philadelphia in Nunspeet. Met een labyrintfiets kunnen bewoners virtuele fietstochten maken, die bijdragen aan zowel het fysieke als geestelijke welzijn van de bewoners.

BEKIJK HIER HET PERSBERICHT


Zorginnovatie bij Santé Partners

Als een van de grootste Nederlandse thuiszorgorganisaties is Santé Partners continu op zoek naar innovaties in de zorg die zij aan haar cliënten levert.

Op dit moment wordt "in een groene weide" onderzocht hoe de zorg aan kwetsbare ouderen met dementie, anders en beter kan worden ingericht. BCE levert een bijdrage in de brainstorm- en onderzoeksfase en en begeleidt de vertaling daarvan naar toetsbare en implementeerbare oplossingen.

BETERE ZORG AAN KWESTBARE OUDEREN MET DEMENTIE
VERHOGING KWALITEIT & BEVEILIGING


Cliëntvolgsysteem voor Vluchtelingenwerk

BCE ontwikkelde samen met Xlab een cliëntvolgsysteem voor 4 regionale organisaties die verantwoordelijk zijn voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen.

Een zeer succesvol resultaat, dat heeft geleid tot aanzienlijke verhoging van kwaliteit en beveiliging en tegelijkertijd het werk van de begeleiders gemakkelijker maakt.

LEES HIER HET VOLLEDIGE ARTIKEL